Śladami bytowskich poetów

28 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyła się druga edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Śladami bytowskich poetów. Jego celem było zapoznanie uczniów z poetyckim dorobkiem lokalnych literatów, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz poszerzenie kręgu zainteresowań uczestników o tematykę lokalnego patriotyzmu poprzez poszukiwanie i docenienie wartościowej literatury.

W komisji oceniającej zasiedli poeci, których wiersze recytowali uczniowie. Była to doskonała okazja do poznania i obcowania z osobami, które odpowiadają za kondycję naszej lokalnej literatury. Aldona Peplińska, Jerzy Koncik i Andrzej Waszkiewicz wysłuchali recytacji uczestników konkursu, wnikliwie odpowiedzieli na liczne pytania młodzieży, z którą następnie wspólnie stworzyli wiersz. Po burzliwych obradach jury postanowiło wyróżnić Hannę Bartosiewicz, Mateusza Wolskiego oraz Ingę Itrich. III miejsce przyznano Wiktorii Skonecznej, II – Maksymilianowi Turzyńskiemu, za najlepszą spośród szkolnych recytatorów uznano Magdalenę Stoltmann.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że wśród nich znajdą się osoby, które podążą śladami bytowskich poetów.

IMG_7620 IMG_7629 IMG_7637 IMG_7641

Comments are closed.