Wyróżnienie od Marszałka dla sekcji bytowskich badmintonistów „dwójki”

W dniu 07.grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku w obecności Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struk odbyło się podsumowanie pracy nauczycieli prowadzących zajęcia w programie „Szkolny Klub Sportowy 2017 – Aktywni Razem”. Program był skierowany do wszystkich nauczycieli w całym kraju przez Instytut Sportu w Warszawie. W naszym województwie Pomorskim głównym operatorem tegoż programu był Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku oraz partnerzy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

W Programie SKS 2017 w naszym województwie pomorskim uczestniczyło prawie 900 grup dziewcząt i chłopców ze wszystkich typów szkół, ponad 700 nauczycieli brało aktywny udział w prowadzeniu zajęć w 1 lub 2 grupach. Ponad 20 000 dzieci i młodzieży, brała udział w tym programie. Zajęcia odbywały się w 20 powiatach i 114 gminach województwa pomorskiego.

Celem programu było, aby powstawały nowe i już istniejące grupy ćwiczebne dla dziewcząt i chłopców w różnych dyscyplinach sportu przy różnego typu szkół w Polsce i w naszym województwie. Jak również, aby zajęcia te przynosiły dużo emocji, satysfakcji i radości z aktywnego uczestnictwa w zajęciach SKS oraz wspaniałe doświadczenia, nowe umiejętności i pozytywne efekty dla młodzieży uprawiające różne dyscypliny sportu – mówi opiekun SKS przy SP 2 w Bytowie Jerzy Saldat.

Na podsumowaniu pracy nauczycieli i ich efektów pracy podczas zajęć Szkolnego Klubu Sportowego, zostało ogłoszone wyniki najlepszych zajęć w naszym województwie. Nauczyciele musieli przedstawić swoje prowadzące zajęcia na 2 minutowej prezentacji multimedialnej, którą oceniała specjalna powołana komisja na czele z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Struk. Wpłynęło bardzo dużo prezentacji zajęć nauczycieli z całego województwa (ponad 50 prezentacji).

W gronie 10 laureatów nagrodzonych za promowanie i prowadzenie zajęć znalazły się zajęcia SKS sekcji badmintonowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie prowadzące przez nauczyciela i trenera Jerzego Saldata.

Podczas uroczystej Galii wręczania nagród laureatom w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku okazało się, że nasze zajęcia badmintonowi otrzymały II nagrodę za najlepiej prowadzone zajęcia w województwie pomorskim. Nagrodą był Voucher o wartości 1300 zł na zakup sprzętu sportowego dla szkoły. Ta nagroda to nie tylko zasługa moja, ale również moich podopiecznych, którym bardzo dziękuję, bo bez nich te zajęcia by się nie odbywały. Dziękuję im, że swój wolny czas poświęcają na sport, który przynosi im sporo radości i sukcesy – mówi zadowolony opiekun szkolnych zajęć z badmintona Jerzy Saldat

2 4 7 7_o-1 dyplom 2 dypolom 1 dypolom 4

Comments are closed.