SZKOLNY KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ z okazji Dnia Ziemi dla klas I-II( 2 edycja)

REGULAMIN:

1. Konkurs ekologiczno-przyrodniczy jest organizowany dla uczniów SP nr 2 w Bytowie klas I-II.

2. Celem konkursu jest krzewienie postaw i kultury ekologicznej i przyrodniczej uczniów.

3. Przewiduje się przygotowanie dwóch  rodzajów testów:

  • Poziom 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I),
  • Poziom 2 dla edukacji wczesnoszkolnej(kl.II)

4. Konkurs ma formę testu składającego się z 23 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest prawidłowy. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi na pytanie -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

5. Testy konkursowe dla edukacji wczesnoszkolnej będą zawierały pytania z przyrody z podstawowymi elementami ekologii.

6. Konkurs ekologiczno-przyrodniczy odbędzie się w dniu:

  • 24.04.2019 r. GODZ.11:00( BĘDZIE TRWAŁ 45 MIN+ 10 min.sprawy organizacyjne) w świetlicy szkolnej dla kl.I-II SP nr 2 w Bytowie.

 

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyłonienie 2 uczniów z klasy przez wychowawcę.

8.Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja konkursowa.

9. Organizator zobowiązuje się ogłosić wyniki konkursu do 8.05.2019 r. na naszej szkolnej stronie internetowej sp2bytow.pl i świetlicy szkolnej klas I-II.

10.Dla zwycięzców są przewidziane nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

ORGANIZATOR: Katarzyna Strojk

Współorganizator: Anna Duda

 

Comments are closed.